??????   حراج اسواق السعودية > ÚÞÇÑÇÊ ÇáãäØÞÉ ÇáÛÑÈíÉ > ÚÞÜÜÜÜÜÇÑÇÊ ÌÜÜÜÏÉ

????? ??
 
????? ??????? ????? ??? ???????
  #1  
???? 04-26-2022, 12:47 PM
ÏíäÇÚãÇÏ ÏíäÇÚãÇÏ ??? ?????? ??????
Senior Member
 
????? ???????: May 2021
?????????: 278
??????? ÇÚÑÝ ãÞÏÇÑ ÊóÑÏÏ ÕÏì ÔÑßÉ ÏÑÇÓÉ ÌÏæì Ýí ÇáßæíÊ ãÏì áÏÑÇÓÇÊ ÇáÌÏæì

ÍÞÞ äÌÇÍ ãÔÑæÚß ãÚ ÔÑßÉ ÏÑÇÓÉ ÌÏæì Ýí ÇáßæíÊ ÇáÊí ÊÌåÒ ãÔÑæÚß áÊÔÛáíå¡ ãä ÎáÇá ÊÍÞíÞ ÇáäÌÇÍ æÊÇÈÚ ÊÞÏãß Ýí ÃÏÇÉ ÇáÚãá ÍÊì Êßæä Úáì ÏÑÇíÉ ÈÇáÚãá ãä ÇáÃÔíÇÁ ÇáÕÛíÑÉ Åáì ÇáßÈíÑÉ¡ Þã ÇáÂä ÈØáÈ ÅÏÇÑÉ Úãáß æÇáÊÃßÏ ãä ÇÓÊÑÇÊíÌíÇÊ æãÚÏÇÊ ãÔÑæÚß æÇáÎØÉ ÇáãÇáíÉ áÊßæä ÞÇÏÑ Úáì ÊÍÞíÞ ÃßÈÑ ÚÇÆÏ ãä ÇáÃÑÈÇÍ ÎáÇá ÝÊÑÉ Úãá ÕÛíÑÉ¡ ÇÊÕá ÇáÂä Úáì ÎÈÑÇÆäÇ ÇáÇÓÊÔÇÑííä Ýí " ãÏì" æÖãä ÎØÉ Úãá ÇÍÊÑÇÝíÉ.
æÓÇÆá ÇáÊæÇÕá:
• ÑÞã ÇáåÇÊÝ:01025401017
• ÇáÈÑíÏ ÇáÅáßÊÑæäí:info@mada-consulting.com
• ÑÞã ÇáæÇÊÓÇÈ:01025401017
?? ?? ??????
????? ??

??????? ???????? (Tags)
ÔÑßÉ ÏÑÇÓÉ ÌÏæí

????? ???????
????? ??? ???????

??????? ????????
?? ?????? ????? ?????? ?????
?? ?????? ???? ??? ????????
?? ?????? ????? ?????
?? ?????? ????? ????????

BB code is ?????
??? [IMG] ?????
??? HTML ?????

???????? ??????


?????? ???? 12:26 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir